Måltidsverksamheten på Västerbottens lasarett och sjukstugor ses över

Måltidsstrategi, pågående utvecklingsarbete, Region Västerbotten Region Västerbotten håller på att ta fram en måltidsstrategi för måltidsverksamheten vid de tre lasaretten. Strategin ska styra alla måltider som serveras i hälso- och sjukvården och ska behandla bland annat kvalitetskrav, driftsformer, upphandling och patientupplevelser. Strategin ska se till både i den mat som serveras på avdelningar, i cafeer […]

Mer lokal mat i offentliga kök

Att få in mer lokalproducerad mat i de offentliga köken är ett prioriterat insatsområde för politikerna i Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnden. Region Västerbotten planerar att dra igång ett arbete och söka projektmedel för jobba med frågan.  Ett uppstartsmöte planeras under våren 2022. Alla som är intresserade är välkomna att höra av sig. Kontaktperson: Lena Friborg, […]