Stöd för medvetna livsmedelsval

Matkompassen, Länsstyrelsen Västerbotten Vad vi äter påverkar vår hälsa, men också platsen vi bor på. Sverige och länets regionala livsmedelsstrategi ska verka för fler medvetna matval. På Matkompassens hemsida kan du få stöd och tips på hur du gör ett medvetet val av mat.   https://www.matkompassen.info/medvetna-matval/ LF 2022-00-0

Matkompassen – inspiration och motivation

Matkompassen -Inspiration och motivation, pågående projekt, Länsstyrelsen Västerbotten r Projektet ska verka för att möta efterfrågan genom att sprida kunskap om livsmedelsproduktionens mervärden i länet Västerbotten. Projektet pågår mellan 2020-06-01 och 2022-12- 31 och medfinansieras av Landsbygdsprogrammet Läs mer här https://www.matkompassen.info/om-matkompassen LF 2022-00-00  

Hitta den lokala maten

Matkompssen, Länsstyrelsen Västerbotten Det ska vara enkelt att hitta maten som produceras i Västerbotten. Matkompassen – Länsstyrelsen Västerbotten försöker samla länetsalla livsmedelsproducenter på en och samma plats, allt för att ökatillgängligheten till lokal mat. Varje producent presenteras med text och bildpå hemsidan och därtill kan besökaren söka och filtrera utifrånproduktkategorier och även få svar om […]

Mer lokal mat i handel och restauranger i Vännäs, Nordmaling och Umeå

MatSam, pågående projekt, Vännäs kommun tillsammans med Umeå och Nordmaling:     Samarbetsprojektet för mat – MatSam – arbetar för att matproducenter och råvaruförädlare i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner ska kunna utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal mat. För att klara det är handeln, restauranger och kaféer viktiga samarbetspartners. Målet är att […]

Bra mat för barn i Västerbotten

Syftet med projektet är att ge råd till föräldrar om mat som är både närproducerad och nyttig. Insatserna riktar sig till föräldrar via BVC. Råden handlar bland annat om att använda potatis, rotsaker och spannmål som havre, råg och korn och livsmedel med mer lokal prägel, som hjortron istället för bananer, eller palt istället för pasta […]