Workshop: Surdegsbakning på Presteles Trädgårdscafé

Vi lär oss teori, sätter två surdegar och bakar bröd tillsammans. Läs mer om program och hur du anmäler dig hos Hushållningssällskapet: Workshop: Surdegsbakning på Presteles Trädgårdscafé | Hushållningssällskapet (hushallningssallskapet.se)