Affärsmodellsinnovation inom livsmedelskedjan

Välkommen till Öjebyn och temadagar om affärsmodellsinnovation för dig som arbetar inom livsmedelskedjan!Träffen kommer att ge inspiration och kunskap om hur vi kan arbeta för att fortsätta utveckla lönsammaoch hållbara affärsmodeller inom odling, marknad och förädling i norra Sverige. Läs mer här