Lokal mat i Västerbotten

Västerbottens inland har outnyttjade möjligheter som kan bli viktiga en dag. Men att få fram livsmedel ur en karg natur kräver kunskaper, engagemang och entreprenörskap. Den kunskapen tar tid att bygga upp. Den dag krisen eventuellt är här är det sent att börja. Kan det nyvaknade intresset för beredskap bli en möjlighet för Västerbottens inland?

Fisketräff om insjöfiske i Västerbotten

Nisse Ekwall driver Tidaholms Fisk med sin familj vid sjön Bolmen i Småland. Genom 40 år av småskaligt yrkesfiske, förädling och landsbygdsturism inspirerar han till hur sjöar och vattendrag i landet kan nyttjas utan att utnyttjas. Nisse delar med sig av kunskap kring hållbara fiskemetoder såsom bottengarn/storryssja samt idéer och förädlingstekniker av insjöfisk.   Aksel […]

Att skapa lockande matevent – med bröd och spannmål som exempel

Matevent kan vara allt ifrån att arrangera matmarknad till fikarally och svampplockning. Webbinariet har som mål att inspirera till att arrangera större eller mindre aktiviteter som skulle kunna passa på Hembygdsgårdens dag eller liknande event.   I det här webbinariet kommer vi att utgå ifrån spannmål och bröd då spannmål har en lång historia inom svensk […]

Grunder för säker mathantering

Utbildningen fokuserar på grundläggande kunskaper om livsmedelshygien som ska bidra med trygghet och förståelse för branschriktlinjerna samt att fler ska vilja och kunna sälja och servera mat i t ex hembygdsgårdar, enklare serveringar och andra samlingslokaler. Utbildningen ska också ge kunskap om var man kan hitta ytterligare information och material som kan vara till stöd […]

Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion

En ny policy brief från SLU Future Food, framtagen av forskare vid SLU och Linköpings universitet, ger en rad rekommendationer på åtgärder som skulle kunna stärka svensk produktion av biogas och biogödsel.  Välkommen till ett webbinarium där forskare, biogasproducenter och företrädare för myndigheter, regioner diskuterar biogasens roll i ett hållbart livsmedelssystem utifrån policy briefens rekommendationer. […]

Slutkonferens: Miljökassen

Välkommen att delta vid den digitala slutkonferensen för projektet “Miljökassen” Syftet med projektet har varit att genom försök med ny teknik för uppsamling av partiklar från odling av fisk i öppen kasse finna en tekniskt funktionell, kostnadseffektiv metod att från både miljömässig och ekonomisk synvinkel hantera utsläpp från denna typ av fiskodling. Projektets övergripande mål […]

Seminarie om hållbara matvanor – Världsnaturfonden WWF

Ulrika Backlund från Världsnaturfonden WWF berättar om varför miljöperspektivet lyfts in i näringsrekommendationerna. De nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om mat och hälsa. Människors hälsa och näringsbehov är basen i rekommendationerna. Men eftersom maten vi äter även påverkar miljö och klimat har NNR 2023 vägt in hållbarhet […]

Seminarie om hållbara matvanor – Livsmedelsverket

Hanna Eneroth från Livsmedelsverket berättar om arbetet med att ta fram de nya svenska kostråden. De nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om mat och hälsa. Människors hälsa och näringsbehov är basen i rekommendationerna. Men eftersom maten vi äter även påverkar miljö och klimat har NNR 2023 vägt […]

Grönsaksodling i nordligt klimat

Välkommen till en digital kvällskurs om grönsaksodling i nordligt klimat. Kursen hålls av Hanh Huynh som är hortonom och affärsutvecklare vid Hushållningssällskapets försöksanläggning i Öjebyn.  Vill du lära dig mer om odlingsbetingelser, odlingssystem och sortval? Då är detta en kurs för dig. Om intresse finns kan kursledaren även gå igenom försäljningskanaler och marknad. Det är […]

Workshop: Förädling och produktutveckling

Välkommen till en workshop om förädling och produktutveckling somarrangeras av Hushållningssällskapet genom projekt ”Mat från bonden”. Workshopen tar bland annat upp:» Hur du skapar ökad lönsamhet genom förädling» Olika branscher och vilka produkter du kan skapa av mejeri, grönsaker, kött etc.» Inspiration – vidareutveckling av livsmedelsprodukter» Regler kring förädling – vad som är bra att […]