Workshop: Förädling och produktutveckling

Välkommen till en workshop om förädling och produktutveckling somarrangeras av Hushållningssällskapet genom projekt ”Mat från bonden”. Workshopen tar bland annat upp:» Hur du skapar ökad lönsamhet genom förädling» Olika branscher och vilka produkter du kan skapa av mejeri, grönsaker, kött etc.» Inspiration – vidareutveckling av livsmedelsprodukter» Regler kring förädling – vad som är bra att […]

Digital handlarträff Västerbotten

Målgrupp: Handlare i Västerbotten Denna gång ligger fokus på den lokalproducerade maten. Hur det ser ut i Västerbotten och hur den kan stärka er som handlare? I samarbete med Lapland Culinary, MatSam och Länsstyrelsen Västerbotten kommer kunskap, information och diskussionsmöjligheter finnas inom geografiska varumärken och lokal mat i butiken. Region Västerbotten kommer också lyfta information […]