Slutkonferens: Miljökassen

Välkommen att delta vid den digitala slutkonferensen för projektet “Miljökassen” Syftet med projektet har varit att genom försök med ny teknik för uppsamling av partiklar från odling av fisk i öppen kasse finna en tekniskt funktionell, kostnadseffektiv metod att från både miljömässig och ekonomisk synvinkel hantera utsläpp från denna typ av fiskodling. Projektets övergripande mål […]

Nordic Wildberry Conference

Konferensen är en ny unik möjlighet att träffas, dela idéer, erfarenheter och kunskap om vildbärsmarknaden, dess möjligheter, lösningar och utmaningar. Mer information, fullständigt program och länk till anmälan hittar du här.