Seminarie om hållbara matvanor – Världsnaturfonden WWF

Ulrika Backlund från Världsnaturfonden WWF berättar om varför miljöperspektivet lyfts in i näringsrekommendationerna. De nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om mat och hälsa. Människors hälsa och näringsbehov är basen i rekommendationerna. Men eftersom maten vi äter även påverkar miljö och klimat har NNR 2023 vägt in hållbarhet […]

Seminarie om hållbara matvanor – Livsmedelsverket

Hanna Eneroth från Livsmedelsverket berättar om arbetet med att ta fram de nya svenska kostråden. De nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om mat och hälsa. Människors hälsa och näringsbehov är basen i rekommendationerna. Men eftersom maten vi äter även påverkar miljö och klimat har NNR 2023 vägt […]