Lokal mat i Västerbotten

Västerbottens inland har outnyttjade möjligheter som kan bli viktiga en dag. Men att få fram livsmedel ur en karg natur kräver kunskaper, engagemang och entreprenörskap. Den kunskapen tar tid att bygga upp. Den dag krisen eventuellt är här är det sent att börja. Kan det nyvaknade intresset för beredskap bli en möjlighet för Västerbottens inland?