Vindelnrökt skinka får SGB märkning

Nu får Vindelnrökt skinka skyddad geografisk beteckning. Den skyddade geografiska beteckningen innebär att hela produktionsprocessen ska äga rum i det geografiska området Degerfors socken i landskapet Västerbotten.

Vindelnrökt skinka är en helmuskelskinka från svensk gris som varmröks i ugnar eldade med ved från lokal al. Rökningen är ett över 100 årigt hantverk där processen tar hänsyn till ugnens egenheter, skinkans storlek och omgivningsfaktorer såsom temperatur, fuktighet och lufttryck. Genom den traditionella rökningen av hela styckesdelar får varje skinka en unik form och smakerna koncentreras.

Lyfter fram produktens kvalité

Syftet med skyddade beteckningar är att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel att lyfta fram produkternas kvalitet. De skyddade beteckningarna ska också ge konsumenten trovärdig information om produktens mervärden och kvalitet.

Svenska produkter som redan har fått Skyddad geografisk beteckning (SGB) är bland andra osten Svecia, Äkta Gränna Polkagrisar och Bruna bönor från Öland.

För skyddade geografiska beteckningar ska produktion, bearbetning eller beredning ske inom det geografiska området.