Vill ni anordna en regelsafari?

I november arrangerade LRF Mjölk en lyckad regelsafari tillsammans med Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet var att på plats visa på den regelbörda som lantbrukarna lever under.

Suzanne Cewé berättar att “Inom LRF har vi länge diskuterat komplexiteten i alla regler, men det är första gången som vi gemensamt har tittat på reglerna ur ett helhetsperspektiv, och kan se vad det innebär för den enskilde bonden.”

Suzanne berättar att de kommer göra fler regelsafaris i framtiden på myndigheternas begäran. Materialet från dagen finns tillgängligt för återbruk.

Återkoppla med oss på Mer mat från Västerbotten om ni har intresse av att anordna en regelsafari. info@vasterbottensmat.se

För mer information, kontakta gärna Suzanne Céwe.

Suzanne Céwe, Näringspolitisk expert regelförenkling
Telefon: 010-184 45 22
E-post: suzanne.cewe@lrf.se