Välkommen till nya hemsidan för Västerbottens regionala livsmedelsstrategi

Nu är den nya hemsidan för Västerbottens regionala livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten, på plats. Här kan du läsa om strategin och hur vi har tänkt jobba för att följa upp den och jobba för att vi ska gå mot målen. 

I kalendariet samlar vi så mycket vi känner till av de event som är på gång i regionen som för utvecklingen av livsmedelsnäringen. 

Tanken är också att hemsidan ska ge en överblick på alla de viktiga aktiviteter och insatser som görs av en stor mängd aktörer i Västerbotten och hur de insatserna  kopplar bidra till målen i den regionala strategin. 

Är det något utvecklingsarbete på gång som du saknar?  Hör av dig till Lena Friborg, Region Västerbotten, lena.friborg@regionvasterbotten.se, så kompletterar vi bilden tillsammans. 

 

20200711_121838