Utlysning till civilsamhället för mat och klimat

Vinnova utlyser projektstöd till civilsamhället för att jobba med klimat kopplat till bland annat mat. 

 Vinnova vill se innovativa lösningar för klimatomställning inom fokusområdena hållbar industri, mobilitet, samhällsbyggnad och mat. 

Stödet är riktat till  civilsamhällesorganisationer inklusive sociala företag som koordinatorer och ska samverka tvärsektoriellt med minst ytterligare en projektpart från offentlig sektor, näringsliv och/eller akademin.

Det går att söka bidrag med 1,5 miljoner kronor per projekt med projektlängd max 24 månader. Vinnovas bidrag kommer att uppgå till högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Läs mer här:
https://www.vinnova.se/e/utlysning-2021-01023/civilsamhallets-losningar-for-2021-05202