Uppdatering om Livsmedelsstrategin 2.0

Landsbygdsminister Peter Kullgren höll det första mötet med Livsmedelspolitiska rådet den 13 mars. Arbetet som påbörjades 2023 fortsätter med att analysera och vidareutveckla de inspel som samlats in till Livsmedelsstrategin 2.0.

Kullgren berättar att “det är ett komplext arbete, inte minst juridiskt utifrån svensk rätt och EU-rätten” men lyfter fram att regeringen redan valt att gå vidare med flera åtgärder som syftar till att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan. 

Ett regeringsbeslut om Livsmedelsstrategin 2.0 planeras under hösten 2024.