Uppdatering av nationella livsmedelsstrategin på gång

Nu har arbetet med Livsmedelsstrategi 2.0, en uppdatering av den nationella livsmedelsstrategin startat. Regeringen har haft ett möte med ett stort antal aktörer i livsmedelsbranschen och kommer under våren att fortsätta dialogen med företrädare för olika delar av livsmedelskedjan. Med den nya strategin vill regeringen öka självförsörjningen och stärka livsmedelsindustrin och skapa förutsättningar för en stark kedjan från produktion, förädling, transport och försäljning.  

Vi fick först en pandemi och sen ett krig i Europa. Tillsammans har det gjort att vi fått upp ögonen för sårbarheterna i livsmedelskedjan. Det är bra att den nationella livsmedelsstrategin uppdateras och att det ligger ett stort fokus på nationell säkerhet, säger Rickard Carstedt, ordförande i Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd 

Läs mer uppdateringen av den nationella strategin https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/02/regeringen-satsar-pa-att-starka-den-svenska-livsmedelssektorn/