Tyck till om Livsmedelsstrategin

Under 2023 inleder regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0

Nu efterfrågar de en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft. Fram till den 30 juni 2023 kan du maila inspel till  li.livsmedelsstrategin.2.0@regeringskansliet.se