Tillsammans stärker vi hälsosamma levnadsvanor

Den 28 maj hölls en regional konferens på Hotell Lappland i Lycksele med syfte att stärka samverkan i folkhälsoarbetet.

Temat var förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor och konferensen gav möjligheter till nätverkande, erfarenhetsutbyten och att sprida kunskap om pågående arbete i Västerbotten.

Konferensen riktade sig till tjänstepersoner, politiker, näringsliv, forskare och civilsamhälle inom Västerbottens län, och de som är verksamma inom folkhälsoområdet.

Presentationer

  • Inledning av Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.
  • Hur kan vi skapa förutsättningar för hälsosamma beteenden? Niklas Laninge, psykolog och expert på beteendedesign, Nordic Behaviour Group AB.
  • Vi äter det vi skapar förutsättningar för? Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten.
  • Kulturanpassad mat inom äldreomsorgen, Lena Maria Nilsson, Umeå universitet.
  • Hur kan forskning och innovationer hjälpa folkhälsan i Västerbotten, Fredrik Nilbrink, RISE.
  • Västerbottenssvepet, korta presentationer av insatser & arbetsprocesser i länet.
  • Hur lyckas vi med folkhälsoarbetet? Övning utifrån Folkhälsomyndighetens implementeringsverktyg, Karin Guldbrandsson, Utredare, Folkhälsomyndigheten.
  • Tema rörelserikedom: 60 minuter av vadå? Om rörelse som räknas. Grim Jernudd, Change the game.
  • Summering av dagen av Lars Lustig, länsråd, Länsstyrelsen Västerbotten.

En inspelning från dagen är tillgänglig på Region Västerbottens Youtube kanal.