Stöd till biogasproduktion

Aktörer som producerar biogas från stallgödsel och/eller producerar biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform är välkomna att söka stöd för sin biogasproduktion. Sista dag för ansökan är 2023-12-15.

Mer information om detta och hur du ansöker hittar du här.