Slutkonferens: Miljökassen

Välkommen att delta vid den digitala slutkonferensen för projektet “Miljökassen” tisdagen den 9 april klockan 13.00 – 16.30.

Syftet med projektet har varit att genom försök med ny teknik för uppsamling av partiklar från odling av fisk i öppen kasse finna en tekniskt funktionell, kostnadseffektiv metod att från både miljömässig och ekonomisk synvinkel hantera utsläpp från denna typ av fiskodling.

Projektets övergripande mål har varit att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige.

Projektet har baserats på den tekniska utvecklingen och applikationen av den så kallade miljökassen. Kring denna utveckling har flertalet aspekter utretts, undersökts och testats inom ramarna för projektet. Vilka aktiviteter och resultat som uppnåtts kommer att redovisas vid slutkonferensen.

Projektet heter formellt “Partikel- och slamhantering i semislutna kassar” och har drivits av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

När: Tisdag 9 april kl. 13.00 – 16.30

Var: Via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan

Anmälan: Du anmäler dig här!

Foto: Matfiskodlarna
Foto: Matfiskodlarna