Skörda lika – jämställdhet inom jordbrukssektorn

Skörda lika är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet. Målet är att uppmärksamma de faktiska jämställdhetsförhållanden som råder inom lantbrukssektorn och samtidigt skapa förutsättningar för kvinnor att känna sig välkomna till och stanna kvar i branschen.

Nätverket Skörda lika är en dörröppnare, ett stöd och ett nav där kvinnliga deltagare möts på lika villkor. En plats där du hämtar energi och skapar nya möjligheter. Tillsammans med andra deltagare med liknande utmaningar i sin gröna vardag träffas vi för kompetensutveckling, föreläsningar och dialog på nätverksträffar och andra aktiviteter. Du är med och sätter agendan utifrån dina behov och önskemål.

Läs mer och anmäl dig här.