Skörda lika – för jämställdhet inom gröna sektorn

Antalet kvinnliga lantbrukare ökar stadigt, samtidigt som det finns utmaningar i jämställdhetsfrågorna. Hushållningssällskapet har initierat ett projekt med fokus på att öka jämställdheten i de gröna näringarna, brett i hela branschen.

Hushållningssällskapet arrangerar lokala nätverksträffar med olika temaområden för kvinnor sedan hösten 2023. Agendan anpassas lokalt utifrån deltagarnas önskemål.

Parallellt med detta har Hushållningssällskapet lanserat en webbkurs som är öppen för hela branschen. Ett av målen för projektet är att inkludera kvinnliga lantbruksföretagare på ett bättre sätt i den gröna näringen. Vi ser även möjliga effekter till att påverka branschen för att bli mer lönsam, konkurrenskraftig och innovativ.

Detta är en viktig del i den utmanande kompetensförsörjningsfrågan inom den gröna sektorn – där har vi allt att vinna på en jämnare fördelning av kvinnor och män inom gröna yrken, men även på sikt att fler kvinnor stannar kvar i branschen.

Skörda lika. Bild på kvinnlig företagare inom gröna näringar samt logotyp för Skörda lika
Hushållningssällskapet