Projektnätverket – Mat i fokus

Deltagare och målgrupp: Nätverket är till för aktörer i Västerbotten som arbetar med olika typer av projekt som syftar till utveckling av livsmedelsnäringen samt hållbara och hälsosamma livsmedel. Nätverket är i första hand till för dem som arbetar projektinriktat med någon form av offentlig finansiering från till exempel landsbygdsprogrammet, regionala utvecklingsmedel etc.  Även företrädare för forskningsprojekt som har ett intresse av att interagera med aktörer i regionen kan tillhöra målgruppen.

Sammankallande: Region Västerbotten kallar till mötena och ansvarar för att sammanställa en dagordning

Mötesfrekvens: Nätverket träffas 4 ggr per år, ca 2 timmar per möte.

Syftet med nätverket och nätverkets möten Huvudsyftet med nätverket är att projektledare och projektägare ska få möjlighet att bli informerade om andra pågående projekt och utbyta erfarenheter, hitta synergier, samarbetsmöjligheter, undvika dubbelarbete och målgruppskrockar, och tillsammans kläcka nya idéer och projekt.

Innehåll på nätverksträffar

  • Runda – aktuellt i respektive projekt
  • Tematiska träffar med mer fokus på någon fråga och med ibland särskilt inbjudna medverkande.
  • Omvärldsspaning – andra arrangemang, event och projekt på gång
  • Utlysningar och möjlighet till finansiering
  • Titta tematiskt på livsmedelsstrategin – vilka initiativ kan vi ta för att bidra till genomförandet?
 
Vill du vara med? Kontakta Lena Friborg, Region Västerbotten, lena.friborg@regionvasterbotten.se