Ny satsning på kompetenslyft i livsmedelsindustrin i norr

Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB (IUC) har beviljats medel från Tillväxtverket för att genomföra projektet Kompetenslyft i livsmedelsindustrin i norr. Projektet pågår från mars 2022 till 31 december 2023. Projektet ska ge en fördjupad bild av kompetensförsörjningsbehoven i livsmedelsindustrin i Västerbotten och Norrbotten och ta fram modeller för hur företag kan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. 5-10 företag kommer att väljas ut som piloter för ett jobba fram modeller för smarta sätta att jobba med kompetensförsörjning.  Projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet.

För mer information kontakta projektledare Marlene Hagenrud på IUC eller Pelle Johansson på Hushållningssällskapet.

 

20211023_172646