Nordic Wildberry Conference

7-8 september 2023 är det en forskarkonferens om vilda bär på Scharinska villan i Umeå som en del av Nordic Wildberry Week. Här finns chansen att lyssna på engagerade talare och paneldebatter med representanter från forskningsinstitut, universitet, offentlig sektor, livsmedelshandel och andra bärnäringar.

Konferensen fokuserar främst på nordiska bär, men också på perspektiv på den globala marknaden samt odlade bär som konkurrensfaktor. På bärkonferensen får du bland annat en djupare inblick i nuet, framtiden, innovationer, social hållbarhet och migrantarbetarsituationen relaterad till vildbärsmarknaden.

Mer information och länk till anmälan hittar du här.

 

Hjortron culinary