Mycket projektmedel finns att söka inom livsmedelsområdet

Sweden Food Arena har samlat ett tjugotal utlysningar inom livsmedelsområdet på sin webb. Här hittas utlysningar från Formas, Jordbruksverket, Tillväxtverket, Vinnova med flera.

Eko-jordbruk 3