Mötesplats Lycksele 2024

Sedan 2013 har Mötesplats Lycksele fungerat som en central träffpunkt i länet för alla som på något sätt jobbar med regional utveckling. Syftet är att uppdatera varandra, skapa samsyn och blicka framåt. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar.

Årets tema var “Västerbotten, föregångare i omställning. Hur höjer vi tempot?” och de ämnen som lyftes var bland annat jämställdhet, energi, hållbar utveckling, det geopolitiska läget, civilsamhället som innovationsmotor, och NATO medlemskapet.

Den som missade årets upplaga kan se inspelningar från dagarna här: Region Västerbotten på Youtube.

Livsmedelsberedskap

Inom ett av de valbara spåren, som tyvärr inte spelades in, höll projektet Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten i ett panelsamtal om kommuner och regionernas roller när det gäller hur vi säkerställer livsmedelsberedskap i Västerbotten.

Panelen fick besvara frågor kring livsmedelsförsörjning och hade med representation från kommun, Regional utvecklingsförvaltning, Regionstyrelseförvaltningen och Länsstyrelsen (se medverkande nedan).

Den gemensamma åsikten bland deltagarna i panelen var att livsmedelsförsörjning är en väldigt viktig fråga och att det är god tid att samarbeta ännu mer och jobba aktivt tillsammans med att bygga kapacitet och robusthet inför möjliga scenarier.

Moderator
Lena Friborg, Samhällsbyggnadsstrateg Region Västerbotten

Medverkande
Magnus Hansson, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Västerbotten 
Karl-Johan Ottosson, Kommunchef Vilhelmina Kommun
Stina Karlgren, Enhetschef samhällsbyggnad Region Västerbotten
Magdalen Alatalo Berg, Enhetschef juridik och Säkerhet Region Västerbotten


Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten bidrar till en trygg och hållbar livsmedelsproduktion, ökad sysselsättning, tillväxt, öppna landskap och biologisk mångfald genom utbildning, företagsstöd och dialog med företag, kommuner, offentliga kök och allmänhet.

Satsningen leds av Region Västerbotten i samverkan med Västerbottens kommuner och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.