Många utlysningar för matprojekt ute nu

Det är många utlysningar med möjlighet till finansiering för utvecklingsprojekt inom livsmedelssektorn just nu. Jordbruksverket har utlysningar för att utveckla svensk måltidsturism och för innovationsprojekt inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen och för projekt som att marknadsföra livsmedel. Tillväxtverket har utlysningar riktade till företag om grön omställning och ökad export. Formas, Vinnova med flera har också utlysningar riktade till livsmedelsnäringen. Läs mer här

 

.