Lokal mat i Västerbotten

– Förutsättningar och möjligheter

Seminarium med efterföljande samtal och erfarenhetsutbyten deltagare emellan.

Datum: 18 juni

Tid och plats: kl 9-11, Vilhelmina Folkets Hus, Tingsgatan 8 alt. digital medverkan

Anmälan: Anmäl dig till Jenny Almroth senast 14 juni.  Mailadress: jenny.almroth@vilhelmina.se

(finns möjlighet att köpa lunch)

Mat är undervärderad i fredstid – men dyrbar i en kris. Idag är det billigare att importera maten från länder med billig arbetskraft och miljöförstörande monokulturer. Kanske inte så länge till? Västerbottens inland har outnyttjade möjligheter som kan bli viktiga en dag. Men att få fram livsmedel ur en karg natur kräver kunskaper, engagemang och entreprenörskap. Den kunskapen tar tid att bygga upp. Den dag krisen eventuellt är här är det sent att börja. Kan det nyvaknade intresset för beredskap bli en möjlighet för Västerbottens inland?

Föredrag av och samtal med Hans von Essen, seniorrådgivare på BERAS International och ordförande Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland.

Ett samarbete tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten och Vilhelmina kommun