Jordbrukarstöden och andra stöd till lantbrukare – träffar i Lycksele, Skellefteå, och Umeå

Du som är lantbrukare är välkommen till tre informationsträffar jordbrukarstöden, projekt- och företagsstöden och rådgivning inom betesmarker och Greppa näringen.