Värdekedjan för vilda bär utvecklas i projekt

FINEST och Faichain, två pågående projekt, RISE 

FINEST -mer bär i svenska livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Projektet kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocesser. Syftet är att bygga kunskap för att skapa ett bioraffinaderi för skogsbär där nya attraktiva ingredienser produceras.

FINEST finanserias av Formas, Region Västerbotten och Umeå kommun. Projektet pågår till 2024-12-01

Läs mer om FINEST hos RISE, FINEST

FAIRCHAIN – för lagom långa värdekedjor

FAIRCHAIN handlar om att skapa innovativa lösningar för hållbara mejeri-, frukt- och grönsakskedjor. I FAIRCHAIN kombineras fördelarna med de långa effektiva värdekedjorna med fördelarna av de korta lokala värdekedjorna.Projektet arbetar bland annat med skogsbärens värdekedja med målsättningen att utveckla en innovativ app för att underlätta bärplockning. 

Projektet finansieras av Horizon 2020 och pågår till 2024-11-01

Läs mer om FAIRCHAIN hos RISE.

—-

Regional kontakt för båda projekten är Anna-Karin Karlsson på RISE i Umeå