SLU utvecklar norrländskt jordbruk genom forskning

Ett flertal forskningsprojekt, Norrländsk jordbruksforskning, SLU, Umeå:  

Klimatet i norra Sverige karakteriseras av en tämligen kort och sval vegetationsperiod med god vattentillgång, hög ljusinstrålning och mycket långa dagar, samt en vinter med långvarigt snötäcke. Detta är gynnsamt för tillväxt och kvalitet hos gräs. Vallen har därför en dominerande ställning i odlingslandskapet och mjölk- och köttproduktionen utgör ryggraden i den norrländska jordbruksnäringen.

Forskningen på Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU har sitt fokus och sin kärnkompetens ligger på utnyttjande av högkvalitativt grovfoder för mjölk- och köttproduktion och inom området bedrivs ett stort antal forskningsprojekt och fältförsök.

Läs mer om SLU:s forskning på Institutionen för norrländskt jordbruk.

LF 2022-02-09

 

Vallodling i Vännäsby. Foto: Lena Friborg