Förstudie om förutsättningar för att etablera ett “Northern Food Lab”

UPPLEV Norr, Förstudie, Luleå tekniska universitet  tillsammans med RISE och Hushållningssällskapet

 

Målet med studien är att kartlägga kompetenser och resurser inom livsmedelsproduktion i norra Sverige för att i nästa steg etablera ett “Northern Food Lab” med fokus på utveckling av innovativ och hållbar mat- och dryckesproduktion för att stötta småskaliga producenter inom norrländsk livsmedelsindustri och öka självförsörjningsgraden på framför allt växtbaserade livsmedel. Ett “pilotcase” där en utvald råvaras potentiella värdeflöde undersöks. Arbetet leds av LTU. RISE och Hushållningssällskapet ansvara för var sitt arbetspaket i projektet. Förstudien medfinansieras av Vinnova och avslutas i april 2022. 

Se information om projektet hos Vinnova, Upplev Norr

För mer information om kontakta Lisa Larsson, LTU