Forskning om vilda bär som potential för regional utveckling

Vilda bär i förändring, pågående projekt, Umeå Universitet

 

I det här Formasfinansierade forskningsprojektet undersöker Umeå Universitet, Institutionen för geografi hur  vilda bär kan bli resurs med för att utveckla glesbygdsområden och kopplar samman det med migrantarbetskraftens förutsättningar.  Bärindustrin fungerar som ett forskningsexempel på  ett globalt system som besitter potential till att skapa regional utveckling och hållbar matproduktion i glesbygdsområden.

Inom ramen för projektet samordnas också Bärnätverket KUB

Projektperiod: 2021-12-01 – 2025-11-30

För mer information kontakta projektledare Charlotta Hedberg, Umeå Universitet