Råd för skötsel av ängs- och betesmarker

Rådgivning för skötsel av ängs- och betesmarker, Länsstyrelsen Västerbotten.

Naturliga ängs- och betesmarker hör till de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet och dom är värda att bevaras för den biologiska mångfalden. Många arter som idag är rödlistade (hotade arter) har koppling till ängs och betesmarker. 

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som går i restaureringstankar för att återskapa ängs- och betesmarker eller som vill lära dig hur skötseln av dessa kan bli bättre. Rådgivningen anpassas efter dina frågor och funderingar och omfattar ofta ett besök på aktuella marker.

Läs mer här: Ett rikt odlingslandskap | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

LF 2022-00-00