Ungdomar reflekterar över val av mat

Matvalet, Matkompassen, Länsstyrelsen Västerbotten.

MatValet är ett skolprogram där högstadieungdomar får möjlighet att reflektera kring hållbar produktion och konsumtion av mat. Ett digitalt platsoberoende skolmaterial och en interaktiv utställning kommer att vara tillgängligt från maj 2022 vid Exploratoriet i Skellefteå.

Läs mer om programmet på:  https://exploratoriet.se/matvalet/

 

Matvalet har utarbetats inom ramen för projektet Matkompassen -fler unga till branschen. https://www.matkompassen.info/om-matkompassen/