Greppa näringen

 Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida:

Kompetensutveckling och rådgivning | Länsstyrelsen Västerbotten lansstyrelsen.se)

Mer information på Greppa näringens hemsida: Greppa – Greppa