0 Insatsmall Beskrivande rubrik

Projektnamn eller namn på insats, arbetsform-projekt, löpande verksamhet eller dyl, huvudman

xxx arbetar med/aktiviteter. erbjuder…. och syftar till…. målet är …….

Projektet pågår mellan ….. och medfinansieras av…….

Kontaktperson är projektledare Namn Namnsson, namn.namnssson@namnsson.se ( eller länk på namnet)

Mer information finns på xx hemsida

LF 2022-00-00