Mer lokal mat i offentliga kök

Att få in mer lokalproducerad mat i de offentliga köken är ett prioriterat insatsområde för politikerna i Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnden. Region Västerbotten planerar att dra igång ett arbete och söka projektmedel för jobba med frågan.  Ett uppstartsmöte planeras under våren 2022. Alla som är intresserade är välkomna att höra av sig.

Kontaktperson: Lena Friborg, Region Västerbotten, regional utveckling, lena.friborg@regionvasterbotten.se, 070-316 37 22

 

 

LF 2022-02-08