Informationsträffar om landsbygdsprogrammet

Nya landsbygdsprogrammet 2023–2027 har nu kommit i gång. Länsstyrelsen erbjuder informationsträffar för jordbruksstöden och projekt- och företagsstöden. 

Storuman, Hotell Toppen 21 februari klockan 13.00-15.00 

Lycksele, Hotell Lappland, 22 februari klockan 9.30-11.30 

Skellefteå, Medlefors Folkhögskola, 28 februari klockan 13.00-15.00 

Robertsfors, Spiran Sikeå, 1 mars klockan 13.00-15.00 

Umeå, Folkets Hus, 2 mars klockan 13.00-15.00 

 

Anmäl dig och läs mer hos Länsstyrelsen Västerbotten