Inbjudan till seminarier om hållbara matvanor

Välkomna till seminarier om hållbara matvanor ur ett hälso-, miljö- och klimatperspektiv

De nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om mat och hälsa. Människors hälsa och näringsbehov är basen i rekommendationerna. Men eftersom maten vi äter även påverkar miljö och klimat har NNR 2023 vägt in hållbarhet i rekommendationerna.

Livsmedelsverket berättar om arbetet med att ta fram generella kostråd, riktade mot befolkningen och riktlinjer för offentliga måltider. Världsnaturfonden WWF berättar om varför miljöperspektivet lyfts in i näringsrekommendationerna.

Ta chansen att lyssna på de som deltar i arbetet och att ställa dina frågor!

Målgrupp: Hälso-och sjukvårdspersonal som samtalar med patienter om hälsosamma matvanor, tjänstepersoner inom folkhälsa och hållbarhet, måltidspersonal inom offentliga måltider samt övriga intresserade.

Seminarie 1: tisdag 9 april kl. 13.00 – 13.45. Hanna Eneroth från Livsmedelsverket berättar om arbetet med att ta fram de nya svenska kostråden.

Seminarie 2: onsdag 22 maj kl. 13.00 – 13.45. Ulrika Backlund från Världsnaturfonden WWF berättar om varför miljöperspektivet lyfts in i näringsrekommendationerna.

Båda seminarierna är kostnadsfria och ges digitalt via teams.

Anmälan sker via denna länk: https://forms.office.com/e/ehfm6iZgEa

Föreläsningarna anordnas i samverkan mellan de fyra norra regionerna. Välkomna!

Inbjudan till seminarier om hållbara matvanor