Hur stärker vi det småskaliga kustfisket?

Hur kan vi arbeta för ett system där mer av fisken från Bottenhavet hamnar på tallrikarna, förädlas i regionen och bidrar till jobb och landsbygdsutveckling, stolta mattraditioner och attraktiva kustmiljöer, i stället för att som idag fiskas upp av stora trålare från andra delar av landet och bli till fiskmjöl i utländska fiskodlingar. Detta diskuterade kustfiskare från Västerbotten, forskare från SLU, Umeå, Lunds och Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Västerbotten med flera på en workshop som arrangerades av Region Västerbotten den 27 oktober. En samsyn i form av en position eller vision om vad vi vill med kustfisket och hur vi tillsammans kan arbeta för ett förändrat system var förslag som kom fram på workshopen. För mer information eller inspel till det fortsatta arbetet kontakta Lena Friborg.
lena.friborg@regionvasterbotten.se