Grunder för säker mathantering

Den 13e maj erbjuder Hushållningssällskapet ett webinar i grundläggande livsmedelshygien för att inspirera fler till att vilja tillverka och sälja mat.

Grundkunskaper och bra rutiner är viktigt för att all mat som säljs och serveras ska vara säker. Ingen ska bli sjuk eller skadad av maten. De som säljer och serverar mat har ansvar att maten är säker att äta, att veta vad maten innehåller och var den kommer ifrån. Fräsch och säker mat är också viktigt för verksamhetens image och för att få nöjda gäster som återkommer. 

Grundläggande kunskaper har många med sig från hem, skola och arbetsliv, men det blir ett ökat ansvar och en lagfråga när maten säljs och serveras i ett publikt sammanhang. Medvetenhet och goda rutiner är bästa sättet att få säker mat. Livsmedelshygien handlar också om miljö och ekonomi – att ta väl hand om råvaror så att man inte behöver slänga mat i onödan.

Utbildningen fokuserar på grundläggande kunskaper om livsmedelshygien som ska bidra med trygghet och förståelse för branschriktlinjerna samt att fler ska vilja och kunna sälja och servera mat i t ex hembygdsgårdar, enklare serveringar och andra samlingslokaler.

Utbildningen ska också ge kunskap om var man kan hitta ytterligare information och material som kan vara till stöd för verksamheten.

Hushållningssällskapet
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling