Genomförande av livsmedelsstrategin – ett kommunalt, regionalt projekt

Den regionala livsmedelsstrategin beslutades 2021. Nu planerar Region Västerbotten för ett projekt tillsammans med länets kommuner som ska stärka genomförandet på kommunal och regional nivå. På regional nivå ska projektet ge en starkare samordningsfunktion och på kommunal nivå är tanken att skapa resurser för ett konkret arbete med näringslivsutveckling med fokus på livsmedelsföretagen.   

   – Umeå kommun har precis som de flesta andra svenska kommuner en låg försörjningsgrad på livsmedel och är beroende av import. Att öka efterfrågan på svenska produkter – framför allt lokalproducerade produkter – främjar vårt näringsliv och stärker vår förmåga att hantera matkriser orsakade av klimatförändringar, pandemier eller krig. Vi hoppas att projektet blir en gemensam kraftsamling för stärkt livsmedelsförsörjning i Västerbotten, säger Emmy Sundin, näringslivsutvecklare på Umeå kommun 

Projektet är under utformning. Har du frågor eller inspel och förslag, kontakta Lena Friborg, lena.friborg@regionvasterbotten.se, 070-3163722