Finanslotsar inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande

Du som är småskalig mathantverks-, livsmedels- och måltidsturism­företagare på landsbygden har nu möjlighet att av upphandlad aktör få skräddarsydd hjälp att hitta finansiering av ditt företag.

Den här insatsen pågår under 2024 och ligger inom landsbygds­programmet och den nationella livsmedels­strategin 2030. Ett av målen är att genom kunskap och information skapa en hållbar livsmedels­kedja som ökar produktionen samt stärker konkurrens­kraften och lönsamheten hos företag på landsbygden.

Insatsen är kostnadsfri för företagarna.

Upphandlingarna är en del av de insatser som Jordbruksverket genomför inom ramen för landsbygds­programmet och som är avsedda för att stötta svenska småskaliga mathantverks-, livsmedels- och måltidsturism­företag.

Syftet med detta uppdrag är att utveckla svenska småskaliga mathantverks-, livsmedels- och måltidsturismföretag genom stödinsatser som resulterar i ökad långsiktig ekonomisk hållbarhet.