Har du synpunkter på Livsmedelsstrategin?

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Under 2023 inleder regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Nästa steg i arbetet är en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Regeringen är intresserade av att ta del av tankar och synpunkter kring detta och dessa kan skickas till li.livsmedelsstrategin.2.0@regeringskansliet.se