Dokument

 Här hittar du dokument som rapporter och presentationsunderlag från projektet


Skafferiet mellan kust och fjäll
En rapport om förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Västerbottens län, med en nulägesbeskrivning och ett strategiskt perspektiv på hur berörda organisationer kan ta medvetna framtida beslut.

Rapport – Skafferiet mellan kust och fjäll

Nära mat – klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion
En rapport inom ramarna för arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi. Rapporten lyfter fakta om miljöpåverkan av Norrbottens egen matproduktion och konsumtion, med tyngdpunkt vid klimatpåverkan från växthusgasutsläpp.

Rapport – Nära mat – klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion

Här kommer du vidare till Norrbottens livsmedelsstrategi http://naramat.nu

Presentationsunderlag från uppstartsmötet december 2017
Mer mat från Västerbotten – den regionala livsmedelsstrategin
Näringsdepartementet – Den nationella livsmedelsstrategin 20171208
Coop Nord
Grönsaksfabriken
Emanuel Nygren, Umlax
Edlunds lantbruk

Regionala livsmedelsstrategier – genomgång och rekommendationer
En kartläggning över utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med landets regionala livsmedelsstrategier. I sammanställningen finns också ett antal initiativ som kan genomföras av och med hjälp av LRF, både centralt och regionalt, för att underlätta arbetet.

Läs rapporten här Regionala livsmedelsstrategier – genomgång och rekommendationer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress
Namn
Ja tack!
 Skicka mig nyhetsbrevet för Mer mat från Västerbotten