Rapporten beskriver möjligheter och utmaningar kring småskalig livsmedelsproduktion och framväxten och behovet av nya för livsmedelsproducenter att nå kunderna. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Västerbotten och utgör en underlagsrapport till den regionala livsmedelsstrategin.

File Type: pdf
Categories: Rapporter-Mer mat från Västerbotten
Tags: småskalig livsmedelsproduktion försäljningsvägar bondens marknad rekoring