Rapporten beskriver de mervärden som svensk lagstiftning ger för kvaliteten på maten. Den tar också upp vikten av en effektiv och rättssäker myndighetsutövning .Rapporten  är framtagen av länsstyrelsen i Västerbotten som ett underlag för formandet av den regionala livsmedelsstrategin.

File Type: pdf
Categories: Rapporter-Mer mat från Västerbotten
Tags: regler villkor rättssäker tillsyn lagstiftning tillstånd regelbörda myndighetsutövning