Rapporten beskriver behovet av en trygg livsmedelsförsörjning och krisbereskap. Rapporten tar också upp de utmaningar som finns inom området och hur ansvarsfördelningen för livsmedeslförsörjningen ser ut vid en kris. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Västerbotten som ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

File Type: pdf
Categories: Rapporter-Mer mat från Västerbotten
Tags: krisberedskap trygg livsmedelsförsörjning säkerhet