Underlagsrapport till den regionala livsmedelsstrategin. Beskriver primärproduktionen i Västerbotten och potentialen för ökad livsmedelsproduktion och förädling.

.

File Type: pdf
Categories: Rapporter-Mer mat från Västerbotten
Tags: bär, fisk, kött, livsmedel, livsmedelsproduktion, mjölk, Primärproduktion, Västerbotten