Underlagsrapport: Utbildning och kompetensförsörjning

Rapporten beskriver hur utbildningslandskapet ser ut för utbildningar inom livsmedelssektorn. Rapporten pekar på ett antal möjligheter och behov och lägger flera förslag till fortsatt arbete för att skapa ett utbildningssystem som möter näringens behov. Underlagsrapport: Utbildning och kompetensförsörjning är framtagen av Region Västerbotten som ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.